header

Home

Herindeling ASTRAAT BRUGSTR MUNNEKEHOLM 2017

O Op 3 mei is er een Binnenstadscafé waar het
inrichtingsplan
  
Astraat-Brugstraat-Munnikeholm te zien is.


Zoals je weet wordt dit een voetgangersgebied
waar je ook mag fietsen. Het wordt er zeker druk!
Daarom is de inrichting ervan belangrijk.
Op onze ALV zijn al bezorgde opmerkingen
gemaakt over de verwachte toename van het
aantal terrassen waardoor de doorstroming
belemmerd kan worden.

Met medewerkers van de gemeente kun je
over de inrichting van gedachten wisselen.

Het Binnenstadscafé vindt plaats in de hal van
het gemeentekantoor Zuiderdiep, Gedempte Zuiderdiep 98
te Groningen, op 3 mei van 14.00 tot 21.00 uur
De bijbehorende informatiepanelen blijven daar
staan tot 8 mei

Het bestuur

@AKwartier

Please enable the PHP curl extension to use the Twitter widget

Telefoonnummers loketten

Gemeente informatie:  367 7000
Milieudienst: 367 1000
Buurt onderhoud: 367 8910
Meldpunt overlast: 587 5885
Klachten evenementen: 367 1133
Eén gemeente één telefoonnummer 14 050 voor antwoord op alle vragen
Een link naar de promotiecampagne van de gemeente Groningen:
 https://www.youtube.com/watch?v=MSuN-tuuopw

Afval

Er ligt afval op de kade en/of in het water, wie maakt dat schoon?
Ligt er zwerfvuil op straat of in en rond het water?

Neem contact op met

Loket Beheer en Verkeer
maandag tot en met vrijdag van 8.00 - 17.00 uur
Telefoon 367 8910

Of meld het zelf on line via de meldingenkaart

Lawaaioverlast

Ik heb last van lawaai van rondvarende bootjes, wie moet ik bellen?
Heeft u regelmatig overlast dan kunt u contact opnemen met het

Meldpunt Overlast en Zorg
maandag tot en met vrijdag van 8.00 - 17.00 uur
Telefoon 587 5885

Bij heftige overlast ('s nachts) kunt u contact opnemen met de politie op nummer: 0900-8844

Bouwvergunningen

http://maps.groningen.nl/vergunningen/