header

Zo werkt Burgernet  
Burgernet is een unieke samenwerking tussen polite, gemeente
en burgers om de veiligheid in de buurt te vergroten.

Burgernetdeelnemer s ontvangen bericht met duidelijke omschrijving van persoon of voertuig.

Politie vraagt via mensen in de buurt om mee te kijken.
De deelnemers ontvangen bericht over het resultaat.

Oplettende deelnemer s bellen gratis naar 0800-0011 als zij
iets zien en dat melden. De politie kan dankzij inzet Burgernet sneller en gerichter zoeken.

Bij-de-hand

Email buurtvereniging
Het A-Kwartier:
hetakwartier@gmail.com 

Eén gemeente één nummer
            14 050
       voor alle vragen

Gemeente info:      367 7000
Milieudienst:          367 1000
Buurt onderhoud:  367 8910
Meldpunt overlast: 587 5885
Klacht evenement: 367 1133