header

Home

Maak het inbrekers niet te makkelijk

Wat kunt ú doen om het de inbreker moeilijk te maken?
Wacht niet tot het te laat is, maar doe mee en volg deze tips op:

  1. Laat uw verlichting aan, ook als u er niet bent.
    Verlichting geeft een bewoonde indruk. Gebruik een tijdschakelaar en ver geet de buitenlamp niet.

  2. Meld verdachte situaties via 112.

Houd als buren een oogje in het zeil en meld verdachte situaties via 112.

Meer tips ga naar:     http://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

Telefoonnummers loketten

Het A kwartier de buurtvereniging is te bereiken via

hetakwartier@gmail.com  

Gemeente informatie:  367 7000
Milieudienst: 367 1000
Buurt onderhoud: 367 8910
Meldpunt overlast: 587 5885
Klachten evenementen: 367 1133
Eén gemeente één telefoonnummer
14 050 voor antwoord op alle vragen

 

Afval

Er ligt afval op de kade en/of in het water, wie maakt dat schoon?
Ligt er zwerfvuil op straat of in en rond het water?

Neem contact op met

Loket Beheer en Verkeer
maandag tot en met vrijdag van 8.00 - 17.00 uur
Telefoon 367 8910

Of meld het zelf on line via de meldingenkaart

Lawaaioverlast

Ik heb last van lawaai van rondvarende bootjes, wie moet ik bellen?
Heeft u regelmatig overlast dan kunt u contact opnemen met het

Meldpunt Overlast en Zorg
maandag tot en met vrijdag van 8.00 - 17.00 uur
Telefoon 587 5885

Bij heftige overlast ('s nachts) kunt u contact opnemen met de politie op nummer: 0900-8844

Bouwvergunningen

Via uw browser op te vragen

http://maps.groningen.nl/vergunningen/