header

Home

Bestuursberichten voorjaar 2019

Een nieuw kalenderjaar betekent voor het bestuur van de buurtvereniging,
aangemoedigd door inbreng van de leden/buurtbewoners, nieuwe uitdagingen
om het A-Kwartier nog prettiger voor iedereen te maken.


U raadt het al: WAAR LAAT IK MIJN FIETS wordt de grootse puzzel dit jaar!


De gemeente heeft zelfs een extra „projectleider fiets“ aangesteld, die aan
deze mission (im)possible moet gaan werken! Deze positivo laat de moed
niet zakken en heeft heel voortvarend fiets stewards in de Brugstraat/A-Straat
en aan de Vismarkt aan het werk gezet, met zichtbaar resultaat tijdens kantooruren.

Hoe nu verder? Alle goede ideeen en bruikbare tips zijn van harte welkom.


Als het goed is heeft de nieuwe Gemeente Groningen inmiddels een nieuw College.

En nu maar hopen, dat in het daarbij horende College Accoord (het gemeentelijk
werkplan voor de komende jaren) veel van de aandachtspunten overgenomen
zijn die onze buurt -samen met de Hortus en Binnenstad -Oost, Heemschut
en de Vrienden van de Stad- aanleverde.

Een paar voorbeelden hieruit:

-Bewoners willen zo vroeg mogelijk weten wat er in hun woonomgeving gebeurt.
-Met hart voor hun buurt willen zij hun visie op een bouwplan kunnen geven op
een moment waarop dat nog zinvol is.

-Meer aandacht graag voor de bescherming van beeldbepalende panden in de
bestemmingsplannen als te beschermen categorie tussen rijks- en
gemeentelijke monumenten.

-Ontwikkel ook in ons A-Kwartier “ wijkwelstand“ net zoals in de Schilderswijk,
zodat veel esthetische schade wordt voorkomen.

-Onze trottoirs raken steeds meer bezet met gestalde fietsen, terrassen,
winkeluitstallingen en reclameborden.
-Voetgangers worden hierdoor gedwongen naar de rijbaan uit te wijken.
-Waar moeten de Gehandicapten rijden

-Handhaving is hier dringend gewenst, zodat onze binnenstadsbuurt weer voor
jong EN oud, met of zonder rolstoel of rollator, juist ook te voet goed toegankelijk is.

-Roep een halt toe aan het verdwijnen van groene tuinen, bomen en
open plaatsen in onze oude buurt.
-Voorkom zo dat de temperatuur in onze binnenstad op warme dagen
tot veel te hoge (en te droge) waarden stijgt.

-Samen met het Platform Cultureel Erfgoed Groningen zal onze buurtvereniging
alles op alles zetten om deze (en nog veel meer) kwesties daar waar nodig
aan te kaarten en nauwlettend in de gaten houden.


Juist ook uw eigen alertheid is hierbij van groot belang!

Positief gestemd gaan we 2019 in en hopen we u geregeld
in de buurt en tijdens buurtactiviteiten tegen te komen.

Telefoonnummers loketten

Het A kwartier de buurtvereniging is te bereiken via

hetakwartier@gmail.com  

Gemeente informatie:  367 7000
Milieudienst: 367 1000
Buurt onderhoud: 367 8910
Meldpunt overlast: 587 5885
Klachten evenementen: 367 1133
Eén gemeente één telefoonnummer
14 050 voor antwoord op alle vragen

 

Afval

Er ligt afval op de kade en/of in het water, wie maakt dat schoon?
Ligt er zwerfvuil op straat of in en rond het water?

Neem contact op met

Loket Beheer en Verkeer
maandag tot en met vrijdag van 8.00 - 17.00 uur
Telefoon 367 8910

Of meld het zelf on line via de meldingenkaart

Lawaaioverlast

Ik heb last van lawaai van rondvarende bootjes, wie moet ik bellen?
Heeft u regelmatig overlast dan kunt u contact opnemen met het

Meldpunt Overlast en Zorg
maandag tot en met vrijdag van 8.00 - 17.00 uur
Telefoon 587 5885

Bij heftige overlast ('s nachts) kunt u contact opnemen met de politie op nummer: 0900-8844

Bouwvergunningen

Via uw browser op te vragen

http://maps.groningen.nl/vergunningen/