header

-Bewoners willen zo vroeg mogelijk weten wat er in hun woonomgeving gebeurt.
-Met hart voor hun buurt willen zij hun visie op een bouwplan kunnen geven op
een moment waarop dat nog zinvol is.

-Meer aandacht graag voor de bescherming van beeldbepalende panden in de
bestemmingsplannen als te beschermen categorie tussen rijks- en
gemeentelijke monumenten.

-Ontwikkel ook in ons A-Kwartier “ wijkwelstand“ net zoals in de Schilderswijk,
zodat veel esthetische schade wordt voorkomen.

-Onze trottoirs raken steeds meer bezet met gestalde fietsen, terrassen,
winkeluitstallingen en reclameborden.
-Voetgangers worden hierdoor gedwongen naar de rijbaan uit te wijken.
-Waar moeten de Gehandicapten rijden

-Handhaving is hier dringend gewenst, zodat onze binnenstadsbuurt weer voor
jong EN oud, met of zonder rolstoel of rollator, juist ook te voet goed toegankelijk is.

-Roep een halt toe aan het verdwijnen van groene tuinen, bomen en
open plaatsen in onze oude buurt.
-Voorkom zo dat de temperatuur in onze binnenstad op warme dagen
tot veel te hoge (en te droge) waarden stijgt.

-Samen met het Platform Cultureel Erfgoed Groningen zal onze buurtvereniging
alles op alles zetten om deze (en nog veel meer) kwesties daar waar nodig
aan te kaarten en nauwlettend in de gaten houden.


Juist ook uw eigen alertheid is hierbij van groot belang!

Positief gestemd gaan we 2019 in en hopen we u geregeld
in de buurt en tijdens buurtactiviteiten tegen te komen.

Bij-de-hand

Email buurtvereniging
Het A-Kwartier:
hetakwartier@gmail.com 

Eén gemeente één nummer
            14 050
       voor alle vragen

Gemeente info:      367 7000
Milieudienst:          367 1000
Buurt onderhoud:  367 8910
Meldpunt overlast: 587 5885
Klacht evenement: 367 1133