header

Home

Van onze burgemeester Koen Schuiling ontvingen wij de volgende felicitatie brief:
 
Groningen, 15 mei 2020
Beste Mensen,

Vandaag zou u met elkaar het 35-jarig Jubileum van uw Buurtvereniging vieren. Helaas, het loopt anders dan verwacht. De coronapandemie gooit roet in het eten. De geplande festiviteiten zijn voorlopig uitgesteld. Dat is heel erg jammer. Maar ook heel erg noodzakelijk willen we het virus kunnen indammen en bestrijden. De teleurstelling is begrijpelijk. Tegelijk tekent het ook de grote betrokkenheid van de bewoners bij hun buurt en hun Buurtvereniging.

Namens het gemeentebestuur van Groningen feliciteer ik alle buurtbewoners van het A-Kwartier met het zevende Lustrum van de Buurtvereniging. Vijfendertig jaar die worden gekenmerkt door een enorme betrokkenheid, geweldige inzet, aanstekelijk enthousiasme en – misschien wel het allerbelangrijkste – een forse portie doorzettingsvermogen. Daarvoor verdient u naast de felicitaties vooral heel veel waardering en dank.
U heeft in die vijfendertig jaar veel meegemaakt. Mooie dingen. Vervelende dingen. Regelmatig heeft u te maken gehad met bestuurders en politici. Al was het maar omdat een aantal hardnekkige problemen zich maar moeizaam lieten oplossen. Prostitutie en drugsoverlast waren de aanleiding voor regelmatig overleg en contact tussen uw buurt en het gemeentebestuur. Veel is er ondertussen verbeterd, er gloort weer perspectief, al blijft er nog genoeg te wensen.

U woont hier in een prachtig, authentiek stukje Groningen. Met een historie die ons terugvoert naar de boeren buurtschap in de Middeleeuwen. Tegenwoordig is het ook een buurt met hoop en perspectief. Veel mensen wonen hier met zichtbaar plezier, met zichtbare trots. Er is veel te doen, te zien, te ondergaan. De buurt kent talloze verhalen. Markante Groningers hebben hier gewoond, gewerkt en geleefd. Ik noem er één: H. N. Werkman, die zijn laatste atelier aan de Lage der A had en er zijn mooiste, zijn beroemdste druksels printte.
We ontmoeten elkaar vandaag niet. Hopelijk zie ik u over niet al te lange tijd. Ondertussen wens ik u al het goede.

Koen Schuiling
burgemeester

Telefoonnummers loketten

Het A kwartier de buurtvereniging is te bereiken via

hetakwartier@gmail.com  

Gemeente informatie:  367 7000
Milieudienst: 367 1000
Buurt onderhoud: 367 8910
Meldpunt overlast: 587 5885
Klachten evenementen: 367 1133
Eén gemeente één telefoonnummer
14 050 voor antwoord op alle vragen

 

Afval

Er ligt afval op de kade en/of in het water, wie maakt dat schoon?
Ligt er zwerfvuil op straat of in en rond het water?

Neem contact op met

Loket Beheer en Verkeer
maandag tot en met vrijdag van 8.00 - 17.00 uur
Telefoon 367 8910

Of meld het zelf on line via de meldingenkaart

Lawaaioverlast

Ik heb last van lawaai van rondvarende bootjes, wie moet ik bellen?
Heeft u regelmatig overlast dan kunt u contact opnemen met het

Meldpunt Overlast en Zorg
maandag tot en met vrijdag van 8.00 - 17.00 uur
Telefoon 587 5885

Bij heftige overlast ('s nachts) kunt u contact opnemen met de politie op nummer: 0900-8844

Bouwvergunningen

Via uw browser op te vragen

http://maps.groningen.nl/vergunningen/