header

Screenshot_2023-02-27_at_22.32.02.pngIn Museum aan de A openden op vrijdagmiddag 24 febr. Mirjam Wulfse, gedeputeerde van de provincie Groningen en Fatoumata, kinderburgemeester van de gemeente Groningen de tentoonstelling Vraauwlu – Groningers die je wil kennen. Gezien de grote belangstelling op de opening, zijn de Groningers benieuwd! 

Museum aan de A ontleende de titel van deze nieuwe tentoonstelling aan een boek van Iris van den Brand en Sanne Meijer over ‘vraauwlu’, (2022) zelfstandige, ondernemende Groningse vrouwen die hun stempel drukten op de  geschiedenis van stad en land. Voor de keuze van de vrouwen in de tentoonstelling maakte het museum dankbaar gebruik van de ‘waslijst aan voorbeelden’ in hun boek. Terwijl ‘vraauwlu’ natuurlijk in alle lagen van de bevolking voorkwamen en voorkomen, staan op deze waslijst vrijwel alleen vrouwen uit vooraanstaande Groningse families.  De anderen lieten helaas nauwelijks naar hen herleidbare  sporen na.   

De vroegste voorbeelden in de tentoonstelling zijn vrouwen die binnen de eigen familie of in een klooster een leidende rol op zich namen zoals Bertke van Rasquert die na de dood van haar man in 1530 met haar acht kinderen in Nienoord blijft wonen en de bezittingen van de familie nog aanzienlijk weet uit te breiden. Of Hille Coenders (1503-1582) voor wie de familie de vereiste schenkingen opbrengt  om in te treden  in het rijke vrouwenklooster Yesse in Haren, waar ze abdis wordt. Avontuurlijk is Etta Palm (1743-1799) , die na een ongelukkig huwelijk in Parijs gaat wonen, de idealen van de Franse revolutie omarmt en zich daar stort in de strijd voor gelijke behandeling van mannen en vrouwen.

Screenshot_2023-02-27_at_22.33.30.pngVanaf de 19de eeuw wordt het in Groningen voor meisjes mogelijk hoger middelbaar, later ook universitair onderwijs te volgen. De tentoonstelling toont in dat kader natuurlijk de alom bekende Alette Jacobs, (1854-1929), de eerste vrouw die zich in Nederland aan een universiteit inschrijft en zich zelfstandig als huisarts vestigt. De bezoeker maakt ook kennis met haar twintig jaar jongere vriendin, de voor mij totaal onbekende Betsy Bakker-Nort.  Ze promoveert als eerste vrouw in Groningen op de rechtspositie van gehuwde vrouwen, is de eerste vrouwelijke advocaat en procureur en speelt mét  Aletta een belangrijke rol in de strijd voor het vrouwenkiesrecht. Net als Aletta en Betsy zullen veel van de vrouwen die na hen naar de universiteit gaan, zich inzetten voor de vrouwenemancipatie en zullen steeds meer vrouwen  langzaam maar zeker hun sporen verdienen in de wetenschappen, de kerk, de kunsten, de rechtspraak, het onderwijs, de politiek, kortom, in de  geschiedenis van Groningen. 

Het museum aan de Aa, Brugstraat 24, biedt nog tot 10 september de kans nader kennis met hen te maken. 

Activiteiten

Doe mee met:

03.04.2023: Sowieso elke eerste maandag van de maand om 16:30 met de Schoonmaakavond!

25.06.2023: Lustrumdiner

Heb je meegedaan met:

25.05.2023: Thema avond: Duurzaamheid

22.04.2023: Het A-kwartier doet!

04.02.2023: Monument en Archeologie

08.01.2023: Nieuwjaarsborrel

17.12.2022: Feeërieke vaartocht

27.11.2022: Gewelvenwandeling A-kerk

25.09.2022: Uitreiking van het Gouden Schepje

05.09.2022: Schoonmaakdag

16.07.2022: Vogelwandeling door A-kwartier

26.06.2022: Op fietse met Henk

07.05.2022: Schilderen met de Klassieke Academie

10.04.2022: Lentekriebels opschoonactie

27.02.2022: Noordelijk Scheepvaartmuseum wordt Museum aan de A

 

Bij-de-hand

Email buurtvereniging:
hetakwartier@gmail.com 

Eén gemeente één nummer
            14 050
       voor alle vragen

Gemeente info:      367 7000
Milieudienst:          367 1000
Buurt onderhoud:  367 8910
Meldpunt overlast: 587 5885
Klacht evenement: 367 1133