header

akerkstraat.jpegEerste loco-burgemeester en wijkwethouder binnenstad Mirjam Wijnja besluit met enkele goedgekozen woorden de herinrichting van de kern van het A-Kwartier en opent met het aansnijden van slagroomtaarten het feest. Ze bedankt de harde werkers, de buurtgenoten en de buurtvereniging voor hun inzet en volharding er iets heel moois van te maken. Het heeft even geduurd maar wat is het mooi geworden. Kijk maar eens rond: aantrekkelijke leefstraten met doeltreffende stoepzones, met het oog op verbinding heringerichte straten met kleur, geveltuinen, sierhekwerken, bankjes, straatmeubilair: alles ton sur ton. 

Tussen de 150 en 200 mensen genieten deze dinsdagnamiddag van een geslaagd straatfeest met jazzy live-muziek, de aanwezigheid van de wethouder en twee dichters die voordragen uit eigen en andermans werk. Hans van de Sande beschrijft poëtisch de studentenpopulatie, de diep gevoelde wens de A-Kerk bij het A-Kwartier te betrekken en een meer dan interessant recept. Klaas van der Meulen draagt, op zoek naar de ziel van de ware Groninger, voor uit werk van Bart Droog, de in het Gronings schrijvende Jan Boer en Driek van Wissen. 

En dan is het de hoogste tijd voor gebak, drank en hartige hapjes, alles kwistig rondgebracht door medewerkers van het Der Aa-Theater. Wat extra leuk is: bij dit feest sluit een groot aantal studenten aan. En samen met de A-Kwartierders vormen ze een lange rij voor het drankafgiftepunt aan de bar. Gemeentelijk medewerkers André Feitsma en Lemke Kooistra hebben zich het vuur uit de sloffen gelopen om het feest te organiseren; ze hebben er goed aan gedaan te kiezen voor de Akerkstraat voor het Der Aa-Theater; de straat is hier lekker breed, er is een ruime zitbank en de catering nabij. Meer dan eens moet een nieuw fust worden aangesloten. Het zomerse weer beïnvloedt ongetwijfeld de dorst van de grote hoeveelheid bezoekers en de eindtijd van het feest wordt rustig een uur opgerekt.

De herinrichting heeft voor een ware transformatie gezorgd. De hele wijk is opgeknapt met oog voor historisch verantwoorde elementen: zo is er gebruik gemaakt van granietkeien om de straten vlakker, beter begaanbaar en geluidsarmer te maken. Steeds meer zullen fietsen het straatbeeld bepalen en wordt de auto zijn oude dominante voorkeurspositie ontnomen. En alles geschiedt zonder oponthoud onder het immer toeziende oog van de elegante toren van de Akerk.

Activiteiten

Doe mee met:

15.09.2023: Workshop pandenonderzoek

02.10.2023: Buurtschoonmaak

13.10.2023: Workshop pandenonderzoek

06.11.2023: Buurtschoonmaak

Heb je meegedaan met:

11.07.2023: Buurtborrel herinrichting A-kwartier

25.06.2023: Lustrumfeest 2023

25.05.2023: Thema avond: Duurzaamheid

22.04.2023: Het A-kwartier doet!

04.02.2023: Monument en Archeologie

08.01.2023: Nieuwjaarsborrel

17.12.2022: Feeërieke vaartocht

27.11.2022: Gewelvenwandeling A-kerk

25.09.2022: Uitreiking van het Gouden Schepje

05.09.2022: Schoonmaakdag

16.07.2022: Vogelwandeling door A-kwartier

26.06.2022: Op fietse met Henk

07.05.2022: Schilderen met de Klassieke Academie

10.04.2022: Lentekriebels opschoonactie

27.02.2022: Noordelijk Scheepvaartmuseum wordt Museum aan de A

 

Bij-de-hand

Email buurtvereniging:
hetakwartier@gmail.com 

Eén gemeente één nummer
            14 050
       voor alle vragen

Gemeente info:      367 7000
Milieudienst:          367 1000
Buurt onderhoud:  367 8910
Meldpunt overlast: 587 5885
Klacht evenement: 367 1133