header

str10.jpegEenrichtingsverkeer. Ongebreideld parkeren. Vrij en weids uitzicht over de A, de steiger, het levendige Pomphuisterras, het tuintje naast Minerva aan de overzijde. Het is ongelijk verdeeld in de wereld: de ene straat heeft amechtige ademnood en kijkt uit op beschimmelde scheve schuttingen en vervallen garagemuren, de andere op de A met vrolijk suppende scholieren die in watervrije rugzakjes hun mobieltjes en rolletje drop hebben verpakt en gillen naar voorbij varende pleziervaartuigen met in 99,5 % van de gevallen mannelijke kapiteins met bakkebaarden en afbrokkelende teennagels die uit teenslippers kieren, mannen die van drankjes worden voorzien door schaars geklede chicks met kralen, uitgelopen lipstick, versleten tattoos en glimmertjes rond de enkels en verderop vrolijk zingende, om niet te zeggen brallende bierbootpassagiers en serieuze gemeentelijke schepen die fietswrakken of invasieve exotische planten uit het water vissen met medewerkers die allemaal luid ‘Hilversum drie bestond nog niet’ van Herman van Veen zingen. 

Er wordt gefluisterd dat aan huizenkopers en -huurders een specifieke eis wordt gesteld: wil je in aanmerking komen voor een woning aan Pottebakkersrijge, dan zou je zou moeten lijden aan claustrofobie. De wijde blik zou helend werken, zo zeggen de witte jassen.

Pottebakkersrijge is een schoolvoorbeeld van de geprivilegieerde situatie van vier- boven tweewielers: bomvolle fietsenrekken en altijd enkele onbezette autoparkeervakken. Er staat zelfs een vrolijk geel campertje permanent geparkeerd. 

Maar voor het allermooiste moet je vanaf de walkant ver voorover buigen om te zien: zeldzame beplanting die geworteld is in de naden en voegen van de verticale walmuur die door het trillende zware vrachtwagenverkeer steeds brokkeliger wordt. In het artikel ‘Steenstapelingen en Muurplanten’ van C. de Graaf wordt een tiental planten genoemd, waaronder enkele exemplaren van de ‘stijve naaldvaren’, de Polystichum Aculaetum, die verder enkel in kalkrijk Limburg voorkomt. Maar, een wijze raad: hoed u voor te ver voorover buigen!

Activiteiten

Doe mee met:

15.09.2023: Workshop pandenonderzoek

02.10.2023: Buurtschoonmaak

13.10.2023: Workshop pandenonderzoek

06.11.2023: Buurtschoonmaak

Heb je meegedaan met:

11.07.2023: Buurtborrel herinrichting A-kwartier

25.06.2023: Lustrumfeest 2023

25.05.2023: Thema avond: Duurzaamheid

22.04.2023: Het A-kwartier doet!

04.02.2023: Monument en Archeologie

08.01.2023: Nieuwjaarsborrel

17.12.2022: Feeërieke vaartocht

27.11.2022: Gewelvenwandeling A-kerk

25.09.2022: Uitreiking van het Gouden Schepje

05.09.2022: Schoonmaakdag

16.07.2022: Vogelwandeling door A-kwartier

26.06.2022: Op fietse met Henk

07.05.2022: Schilderen met de Klassieke Academie

10.04.2022: Lentekriebels opschoonactie

27.02.2022: Noordelijk Scheepvaartmuseum wordt Museum aan de A

 

Bij-de-hand

Email buurtvereniging:
hetakwartier@gmail.com 

Eén gemeente één nummer
            14 050
       voor alle vragen

Gemeente info:      367 7000
Milieudienst:          367 1000
Buurt onderhoud:  367 8910
Meldpunt overlast: 587 5885
Klacht evenement: 367 1133