header

Oprichting / statuten

hoge_der_a_500

Initiatiefnemers. Op 14 mei 1985 stelden 7 mensen (Margriet van Rens, Gerard Eikeleboom, Marijke Wallage-Drees, Ger Euwals, Hans Imelman, Warmolt Brouwer, Sabina Muller) de statuten van buurtvereniging Het A-Kwartier vast.

Aanleiding. De hele winter van 1984 op 1985 hadden buurtbewoners onder voorlopig voorzitterschap van Marijke Wallage-Drees vergaderd over de problemen (straatprostitutie) en de mogelijkheden (meer woningen, sociale samenhang) van de buurt, Binnenstad West. Omdat er overal een binnenstad west is, zocht men een passendere naam. Op voorstel van Ger Euwals werd overgenomen: Het A-Kwartier, en wel een kwart van de binnenstad aan weerszijde van de A.

Acties. Eind mei werd een folder "Aan alle bewoners van de buurt Het A-Kwartier" verspreid die opriep om 19 juni naar Het Tehuis te komen voor de eerste grote vergadering. Deze folder viel blijkbaar in de smaak want ruim 100 mensen kwamen opdagen. Zij kregen het hoe en waarom van Het A-Kwartier te horen, het eerste actieprogramma (o.a. woningherstel, bomen en banken; bestrijding van de overlast van de straatprostitutie; gezelligheidsactiviteiten als buurt-28e, Sinterklaas, buurtborrels). Het verhaal met dia's over de buurt van Warmolt Brouwer was een voltreffer.

Direct al meldden zich ongeveer 70 mensen als lid aan. De vereniging ging hard van start met vier commissies, o.a. buurtkrant en sociale activiteiten. Weldra groeide zij uit tot 150 leden en nu twintig jaar later, kent zij ruim 200 leden.

Afval

Er ligt afval op de kade en/of in het water, wie maakt dat schoon?
Ligt er zwerfvuil op straat of in en rond het water?

Neem contact op met

Loket Beheer en Verkeer
maandag tot en met vrijdag van 8.00 - 17.00 uur
Telefoon 367 8910

Of meld het zelf on line via de meldingenkaart

Lawaaioverlast

Ik heb last van lawaai van rondvarende bootjes, wie moet ik bellen?
Heeft u regelmatig overlast dan kunt u contact opnemen met het

Meldpunt Overlast en Zorg
maandag tot en met vrijdag van 8.00 - 17.00 uur
Telefoon 587 5885

Bij heftige overlast ('s nachts) kunt u contact opnemen met de politie op nummer: 0900-8844

Bouwvergunningen

Via uw browser op te vragen

http://maps.groningen.nl/vergunningen/