header

VERDRIETIG NIEUWS

    

Verdrietig nieuws:
Op 3 januari 2022 is onze zeer gewaardeerde secretaris Henk Cuperus
vredig ingeslapen.
We zullen Henk vreselijk missen in het A-Kwartier.
De uitvaart van Henk vindt in besloten kring plaats.

Kaarten en brieven kunnen gestuurd worden naar zijn moeder: 
Verpleeghuis Veldspaat
Veldspaatstraat 368, 
9743 XS te Groningen 
t.a.v. Mevr. P. Cuperus
Appartement 4.11

A.L.V 22 Januari 2022

Tweede ALV op 22 januari 2021

Oproep en stukken voor de digitale, tweede extra ALV van buurtvereniging Het A-Kwartier op 22 januari 2022, 15.00 – 17.00 uur

Als u zich wilt kandidaatstellen en/of wilt aanmelden voor de vergadering, e-mail dan uiterlijk 16 januari uw aanmelding voor kandidaatstelling voor een bestuursfunctie naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., onder vermelding van de bestuursfunctie waarvoor u zich kandideert.
Email uiterlijk 20 januari uw aanmelding voor deelname aan de ALV naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Denkt u er daarbij aan dat u zich met verschillende emailadressen aanmeldt wanneer u als huishouden een lidmaatschap heeft en ieder apart wil kunnen stemmen.
U krijgt dan uiterlijk 22 januari via de mail een link waarmee u makkelijk toegang krijgt tot de vergadering.


Agenda van de 2de bijzondere Algemene Ledenvergadering op 22 januari 2022, digitaal, 15-17 uur

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststelling van de agenda
 4. Notulen van de ALV van 28.12.2021
 5. Kennismaking met de kandidaat-bestuursleden en aansluitend de stemming voor benoeming bestuursleden

Pauze

 1. Uitslag stemming en benoeming bestuursleden en benoeming Henk Cuperus tot erelid vanwege zijn grote betekenis voor de vereniging.
 2. Instelling commissie van drie personen tot het nazien van de rekening en verantwoording van de penningmeester over het verenigingsjaar 2021.
 • Tijdens de ALV in het voorjaar van 2021 is deze ‘kascommissie’ voor het jaar 2021 niet benoemd.
 • Deze ‘kascommissie’ zal verslag uitbrengen in de reguliere ALV te houden in maart/april 2022 (voorstel: Ellen Spits, Hubert Nauta en Marijke Bootsma).
 • Conform de statuten zal in de ALV van maart/april 2022 een ‘kascommissie’ worden benoemd voor het verenigingsjaar 2022.
 1. Oriënterende bespreking over het functioneren van het bestuur en het beter betrekken van de leden bij de buurtvereniging.
 • Communicatie tussen bestuur, leden en wijkbewoners. Agenda’s, notulen, visies en discussiestukken al dan niet inzichtelijk voor iedereen?
 • De instelling van diverse werkgroepen (bijvoorbeeld: parkeerbeleid, short & long-stay, bedrijfsvoering <administratie, archief, Raad van Advies>, communicatie, denktank langetermijnvisie), waarbij een beroep wordt gedaan op de expertise van bestuur en wijkbewoners.

9.      Wat verder ter tafel komt en rondvraag.

10.    Sluiting.
Namens het bestuur, Trinet Holtslag [wnd. voorzitter]

Beste buurtgenoten,
Corona gooit weer roet in het eten. Alle buurtactiviteiten zijn tot 15 januari 2022 noodgedwongen afgelast.
Desondanks wensen we iedereen een goede Kerst en een gezond 2022.

Tot ziens in het nieuwe jaar!

Bij-de-hand

Email buurtvereniging
Het A-Kwartier:
hetakwartier@gmail.com 

Eén gemeente één nummer
            14 050
       voor alle vragen

Gemeente info:      367 7000
Milieudienst:          367 1000
Buurt onderhoud:  367 8910
Meldpunt overlast: 587 5885
Klacht evenement: 367 1133