Buurtvereniging ‘Het A-Kwartier’

door | 9-02-2009 | Nieuws

‘Het A-Kwartier’ is een vereniging met rechtsbevoegdheid en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
De vereniging heeft statuten en word erkend door de gemeente Groningen. 

De buurtvereniging heeft als doel: “de bevordering van een zo gunstig mogelijk woon-, leef- en werkklimaat in het A-Kwartier.
We komen op voor de belangen van de wijkbewoners in sociaal, cultureel en zonodig juridisch opzicht.
Dit doen we onder meer door het bevorderen van inspraak en betrokkenheid bij wijk-gerelateerde onderwerpen. De vereniging wordt door de gemeente als spreekbuis van de buurt erkend en gewaardeerd.
Tenslotte – niet onbelangrijk – organiseren we activiteiten die het onderlinge contact tussen wijkbewonrs ten goede komt.

Het meest ’tastbaar’ wordt dit door het uitbrengen van de A-Krant, die 4x per jaar op alle huisadressen in in de bus valt. Hierin doen we onder meer verslag van onze activiteiten.

  • post:      Reitemakersrijge 18, 9711 HT  Groningen (STAD)
  • IBAN:     NL33INGB0005031398 (Buurtvereniging Het A-Kwartier)
  • KvK:      40025343
  • email:    hetakwartier@gmail.com

Misschien ook interessant voor jou

Wilt u onze
vereniging
Steunen?

N

Een persoonlijke contributie bedraagt € 12,50 p/j.

N

Voor een huishouden van 2 of meer personen is deze slechts € 17,50 p/j.

N

U kunt zich aanmelden met uw NAAM, ADRES,POSTCODE en E-MAIL via hetakwartier@gmail.com o.v.v.”Lidmaatschap”
We nemen per omgaande contact met u op!