Welkom in het A-kwartier!

Over het A-Kwartier

Wij zijn trots op onze mooie buurt. Het A-Kwartier ligt rond de oevers van de Drentse A aan de westkant van het centrum. Al duizend jaar wordt dit handelsgebied bewoond. Men vindt er de oude haven van Groningen, musea en statige grachtenpanden. Kroon op het middeleeuwse patroon van straten en steegjes is de elegante A-Kerktoren.

Maar ook heel eigentijds: restaurants en horeca, trendy speciaalzaken en een modern winkelcentrum met ruime parkeergelegenheid omzomen de westflank.

En verder: de Rijksuniversiteit, spraakmakende architectuur of tot lofts verbouwde pakhuizen. Ook dat is ons A-Kwartier.

Een feest om hier dagelijks te wonen, werken/studeren, winkelen of uit te gaan. De Gemeente Groningen betitelt onze buurt als een a-locatie van de binnenstad. Door een actieve buurtvereniging en evenementen of kunstbraderie zetten we ons daar blijvend voor in. Dit deel van de Jongste & Beste Binnenstad van Nederland heet u welkom!

Buurtvereniging ‘Het A-Kwartier’

‘Het A-Kwartier’ is een vereniging met rechtsbevoegdheid en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
De vereniging heeft statuten en word erkend door de gemeente Groningen.

De buurtvereniging heeft als doel: “de bevordering van een zo gunstig mogelijk woon-, leef- en werkklimaat in het A-Kwartier.
We komen op voor de belangen van de wijkbewoners in sociaal, cultureel en zonodig juridisch opzicht.
Dit doen we onder meer door het bevorderen van inspraak en betrokkenheid bij wijk-gerelateerde onderwerpen. De vereniging wordt door de gemeente als spreekbuis van de buurt erkend en gewaardeerd.
Tenslotte – niet onbelangrijk – organiseren we activiteiten die het onderlinge contact tussen wijkbewonrs ten goede komt.

Het meest ’tastbaar’ wordt dit door het uitbrengen van de A-Krant, die 4x per jaar op alle huisadressen in in de bus valt. Hierin doen we onder meer verslag van onze activiteiten.

Activiteiten agenda

Waarom richt je een buurtvereniging op?

Initiatiefnemers. Op 14 mei 1985 stelden 7 mensen (Margriet van Rens, Gerard Eikeleboom, Marijke Wallage-Drees, Ger Euwals, Hans Imelman, Warmolt Brouwer, Sabina Muller) de statuten van buurtvereniging Het A-Kwartier vast.

Aanleiding. De hele winter van 1984 op 1985 hadden buurtbewoners onder voorlopig voorzitterschap van Marijke Wallage-Drees vergaderd over de problemen (straatprostitutie) en de mogelijkheden (meer woningen, sociale samenhang) van de buurt, Binnenstad West. Omdat er overal een binnenstad west is, zocht men een passendere naam. Op voorstel van Ger Euwals werd overgenomen: Het A-Kwartier, en wel een kwart van de binnenstad aan weerszijde van de A.

Acties. Eind mei werd een folder “Aan alle bewoners van de buurt Het A-Kwartier” verspreid die opriep om 19 juni naar Het Tehuis te komen voor de eerste grote vergadering. Deze folder viel blijkbaar in de smaak want ruim 100 mensen kwamen opdagen. Zij kregen het hoe en waarom van Het A-Kwartier te horen, het eerste actieprogramma (o.a. woningherstel, bomen en banken; bestrijding van de overlast van de straatprostitutie; gezelligheidsactiviteiten als buurt-28e, Sinterklaas, buurtborrels). Het verhaal met dia’s over de buurt van Warmolt Brouwer was een voltreffer.

Direct al meldden zich ongeveer 70 mensen als lid aan. De vereniging ging hard van start met vier commissies, o.a. buurtkrant en sociale activiteiten. Weldra groeide zij uit tot 150 leden en nu twintig jaar later, kent zij ruim 200 leden.

Het laatste lustrumboek van vereniging Het A-Kwartier ‘Geschiedenis binnen loopafstand’ – waarvan u hier o.a. de omslag ziet – is nog verkrijgbaar. Het is geschreven door buurtgenoot Warmolt Brouwer. In achttien hoofdstukken, verlucht met honderdzesendertig illustraties, vertelt hij de geschiedenis van onze buurt.

U vindt o.a. een schets van machtige plattelandskloosters en hun middeleeuwse dependances in onze stad. Hoe de Ommelander adel van Fivelingo, Hunsingo en het Westerkwartier hier stadshuizen onderhielden. De auteur licht het financiële fiasco voor Groningen van de West-Indische Compagnie toe. Tot de bouw van de sluizen bij Zoutkamp reikten eb en vloed nog tot in de stad; zout water bleek een ongekende moordenaar onder de bevolking. Of over de desastreuze metamorfose welke de stad in 1874 na de ontmanteling en sloop van vestingwerken en stadspoorten onderging. Het is maar een greep uit de inhoud.

Het boek kost € 8-, en is verkrijgbaar bij het buurtpand De Oude Drogisterij.
De 3 eerdere uitgaven uit 1990, 1995 en uit 2000 zijn nog antiquarisch verkrijgbaar.

Buurtgenoot Pieter Bootsma schreef een herdenkingsboek voor het 75-jarige Scheepvaartmuseum. Het behandelt de geschiedenis van de Veenkoloniën en de vlucht welke daarmee de Groninger scheepvaart nam. Verder licht hij de historie van het Scheepvaartmuseum en de collectie toe. De uitgave ‘Op de golven van het tij’ van P.J.E. Bootsma telt 250 pagina’s en kost net geen 25 Euro.

Ons bestuur

Klaas van der Meulen

Secretaris

Ella Onrust

Penningmeester

Trinet Holtslag

Voorzitter

Marieke Kremer

 Leden / e-mailcontacten

Evelien Alkema

Activiteiten

Mark Hömmen

Algemene zaken

Wilt u onze
vereniging
steunen?

N

Een persoonlijke contributie bedraagt 12,50 p/j.

N

Voor een huishouden van 2 of meer personen is deze slechts 17,50 p/j.

N

U kunt zich aanmelden met uw NAAM, ADRES,POSTCODE en E-MAIL via het formulier op onze website.
We nemen per omgaande contact met u op!