Wilt u onze vereniging steunen?

De leukste
Buurtverenigning
Van Groningen

Iedere bewoner van het A-Kwartier (>16jr) kan lid worden van de vereniging en geeft daarmee de hele buurt een stem!Ook mensen werkzaam voor (eigen) bedrijven, winkels of instellingen in het A-Kwartier kunnen lid worden.

De contributies dragen bij aan het realiseren van onze doelen want de (gemeentelijke) subsidies die de vereniging ontvangt zijn ontoereikend voor alles wat we doen:

Ook donaties worden erg op prijs gesteld op IBAN: NL33 INGB 0005 031 398 (Buurtvereniging Het A-Kwartier)

Vooral enthousaiste vroegere leden die elders zijn gaan wonen, onderhouden zo toch de band met Het A-Kwartier!

N
Elk adres in de wijk krijgt – ongeacht het lidmaatschap – 4x per jaar de A-Krant in de bus
N

De vereniging wordt door de gemeente als spreekbuis van de buurt erkend en gewaardeerd.

N
We organiseren tal van activiteiten met het doel onderlinge contacten in de buurt te bevorderen.
N

Een persoonlijke contributie bedraagt € 12,50 p/j.

N

Voor een huishouden van 2 of meer personen is deze slechts € 17,50 p/j.