Gezocht: werkgroepleden

door | 5-04-2022 | Activiteiten

Onze binnenstad is een gebied met een keur aan vraagstukken. Hoe gaat de gemeente om met flitsbezorgbedrijven, lawaaioverlast, infrastructuur voor elektrisch rijden, de inrichting van de diepenring, parkeerbeleid van twee- en vierwielers, short- en long-stay, snelheidsbegrenzing, groenbeheer, geveltuinen. En meer. Daarnaast is de binnenstad een gebied waar het leven gevierd wordt, waar ontmoetingen, activiteiten en culturele uitspattingen worden georganiseerd.

Actief werkgroeplid
We doen een beroep op de expertise en deskundigheid van jou als wijkbewoner.
Het verenigingsbestuur wil graag werkgroepen oprichten die zich met bovenstaande problematieken gaan bezighouden. Niet om ad-hoc-oplossingen te bedenken, maar om te reflecteren op mogelijke ontwikkelingen op de iets langere termijn.

Wat ga je doen als werkgroeplid:

  • gemeentelijke beleidsstukken lezen en analyseren;
  • nagaan wat er in het verleden aan is gedaan;
  • kijken wat de rol van de gemeente is (geweest);
  • wijkbewoners bevragen;
  • het bestuur adviseren.

 Ook willen we een energieke activiteitencommissie in het leven roepen.

Aanbevelingen en conclusies
Hoe zien we dat voor ons? We roepen je bij deze op je aan te melden voor een werkgroep. Afhankelijk van het aantal aanmelders maken we een verdeling. Altijd met jouw medeweten en inspraak. We proberen een bestuurslid aan elke werkgroep te koppelen. In de werkgroep bespreek je de voorliggende onderwerpen en kom je met aanbevelingen en conclusies die worden voorgelegd aan het bestuur. We stellen nog geen definitieve werkwijze voor, maar laten dat aan de werkgroepen over. Beginnen met een activiteitencommissie en een werkgroep die het gemeentelijk beleid op bovengenoemde thema’s tegen het licht houdt, is al een goed begin. Wie weet komen we nog eens uit bij een denktank langetermijnvisie.

Tijd en deelname
En dan natuurlijk de vraag hoeveel tijd deelname aan een werkgroep zou kosten? Dat is lastig van te voren aan te geven. Er zullen perioden zijn dat er geregeld overleg nodig is en er zullen rustige perioden zijn. 

Lijkt het je wat? Meld je dan aan door een mail te sturen naar hetakwartier@gmail.com en vermeld welk taakgebied voor een werkgroep je aanspreekt. Nieuwe werkgroep onderwerpen zijn ook welkom.

Klaas van der Meulen,

Secretaris Buurtvereniging Het A-Kwartier

Misschien ook interessant voor jou

Wilt u onze
vereniging
Steunen?

N

Een persoonlijke contributie bedraagt € 12,50 p/j.

N

Voor een huishouden van 2 of meer personen is deze slechts € 17,50 p/j.

N

U kunt zich aanmelden met uw NAAM, ADRES,POSTCODE en E-MAIL via hetakwartier@gmail.com o.v.v.”Lidmaatschap”
We nemen per omgaande contact met u op!