Meldingen en optrekkend tandvlees

door | 25-06-2023 | Nieuws

Kortgeleden heeft de gemeente Groningen de app Meldingen in de prullenbak gegooid. Vanaf nu kunnen kapotte stoeptegels, een haperende ondergrondse vuilniscontainer of andere dingen die enige extra aandacht behoeven gewoon via de website worden gemeld: https://gemeente.groningen.nl/melding-schadevuil-in-uw-buurt. So far so good.

Meldingen geel omleidingsbord

Tegenover ons huis aan Reitemakersrijge staat een geel bord met een hoofdletter B dat aangeeft dat verkeer wordt omgeleid. Dat bord staat er al een maand of drie, vier. Vergeten natuurlijk, kan gebeuren. Inmiddels heeft een wakkere straatgenoot twee keer een melding gemaakt: immers, als de verkeersstremming achter de rug is, waarom zou je dan dat bord niet ook weghalen. De eerste keer werd de melding nog gewoon langs de app gedaan, de tweede keer via de website en werd het geregistreerd onder nummer: SIG-2124, gemeld op 25 april 2023, 16.16 uur. Ondanks de toezegging dat men probeert het euvel binnen vijftien dagen te vermelden staat het bord er nog steeds.

Optrekkend tandvlees

Een Hoge-der-A-bewoner constateert dat k(ass)eien in de straat enigszins omhoog lijken te komen, een beetje als tanden waaromheen tandvlees is opgetrokken. Zie beide foto’s. Het zou werk van een vlegel kunnen zijn, een dwarse puber met liefdesverdriet. Of een student die voor de derde keer voor een tentamen is gesjeesd en uit woede een straatkei lospeutert. Verzin maar iets. Of is hier sprake van een omhoogduwende grondlaag zoals de laatste tijd wordt beschreven op de Ossenmarkt. Daar is het een gevolg van een ondergrondse parking die lichter blijkt te zijn dan bepaalde grondlagen en daardoor omhoog wordt gestuwd.


Melding loszittende kasseien

Bovenstaande, de loszittende keien, worden gemeld. Omschrijving en foto erbij en weg. Binnen drie minuten krijgen we al een bevestiging: “Fijn dat u de moeite neemt om een melding te doen. Samen helpen we de openbare ruimte voor iedereen schoon en leefbaar te houden. Gegevens van uw melding,Uw meldingsnummer: SIG-8879, Gemeld op: 20 juni 2023, 19.32 uur.” Ook wordt aangegeven dat het streven is binnen 15 dagen het probleem op te lossen. To be continued.

(foto Han Santing)

Misschien ook interessant voor jou

Wilt u onze
vereniging
Steunen?

N

Een persoonlijke contributie bedraagt € 12,50 p/j.

N

Voor een huishouden van 2 of meer personen is deze slechts € 17,50 p/j.

N

U kunt zich aanmelden met uw NAAM, ADRES,POSTCODE en E-MAIL via hetakwartier@gmail.com o.v.v.”Lidmaatschap”
We nemen per omgaande contact met u op!