Nieuwe vorm van ontmoeting inwoners en raadsleden

door | 16-11-2022 | Nieuws

De gemeenteraad van Groningen begint vanaf 23 november met een nieuwe vorm van ontmoeting tussen inwoners en raadsleden. Tijdens de wekelijkse Politieke Woensdag in het stadhuis wordt er standaard een half uur (20.30-21.00 uur) vrijgehouden voor het gesprek tussen inwoners en raadsleden. Inwoners en organisaties kunnen dan ook een presentatie houden om ideeën en plannen met raadsleden te delen.

Dit half uur van 20.30 tot 21.00 uur is een informeel open ‘spreekhalfuur’. Plaats van ontmoeting is de Anda Kerkhovenzaal op de begane grond van het stadhuis. Op dat moment zijn er dan expres geen vergaderingen gepland. Inwoners die bij de raadssessies tot 20.30 uur waren, kunnen blijven hangen om met raadsleden na te praten. Inwoners die sessies na 21.00 uur willen bijwonen, kunnen eerder komen om alvast met raadsleden de onderwerpen te bespreken.

Koffie
Maar het hoeft niet per se te gaan over onderwerpen die op de agenda van de betreffende Politieke Woensdag staan. Tussen 20.30 en 21.00 uur kunnen inwoners over alles in gesprek met raadsleden. Centraal staat de informele ontmoeting tussen inwoners en raad. En natuurlijk is er koffie. Belangstellenden die met raadsleden in gesprek willen, kunnen zo binnenlopen. Aanmelden is niet nodig.


Zeepkist
Tussen 20.30 en 21.00 uur is er voor inwoners en organisatie ook de gelegenheid ideeën en plannen aan de raadsleden te presenteren. Daarvoor zijn audiovisuele middelen beschikbaar en een ‘zeepkist’/statafel aanwezig. Inwoners en organisaties die een presentatie van maximaal 7,5 minuten willen houden, kunnen zich uiterlijk de vrijdag ervoor vóór 12.00 uur aanmelden bij de raadsgriffie (griffie@groningen.nl of 050 367 7702). Voor de eerste keer op 23 november kan aanmelden tot maandag 21 november 12.00 uur.

Contact
Het half uur voor de ontmoeting tussen inwoners en raadsleden is op elke Politieke Woensdag – de wekelijkse vergaderdag van de Groningse gemeenteraad – maar niet op een woensdag met een besluitvormende raadsvergadering (eenmaal in de 4 weken). Het half uur op de Politieke Woensdag is een uitbreiding van de mogelijkheden voor contact tussen inwoners en organisaties en raadsleden. 

Belangstellenden voor het gesprek met raadsleden kunnen het stadhuis via de zij-ingang aan de zuidzijde van het stadhuis binnenkomen (Bakker Bart-kant). Na 17.30 uur is de stadhuis-ingang via de bordestrap aan de voorkant namelijk gesloten.

Misschien ook interessant voor jou

Wilt u onze
vereniging
Steunen?

N

Een persoonlijke contributie bedraagt € 12,50 p/j.

N

Voor een huishouden van 2 of meer personen is deze slechts € 17,50 p/j.

N

U kunt zich aanmelden met uw NAAM, ADRES,POSTCODE en E-MAIL via hetakwartier@gmail.com o.v.v.”Lidmaatschap”
We nemen per omgaande contact met u op!