Noorderlicht Internationaal Fotofestival in Akerk: R E G E N E R A T E

door | 8-10-2023 | Nieuws

Dacht je altijd: nou ja, fotografie, even op een knopje drukken en des te duurder de camera des te beter de foto, en is dat beeldende kunst? Na de Noorderlichtexpositie nu in en buiten de Akerk weet je het: ja! Een zeer speciale expositie van uiteenlopende technieken en een grote diversiteit aan prenten. Je ziet eenvoudige pics, complexe foto’s waarbij het fotoshoppen tot het uiterste is toegepast, foto’s met alu kaders en met verlichting achter de prenten zodat je een bijzonder effect verkrijgt, bewegende foto’s, foto’s die vermengd zijn met film en tekeningen, en meer, veel meer.

Het begint buiten al: voor de A-kerk zie je enkele glazen kubussen waarvan de inhoud je triggert naar binnen te komen. De entreekosten zijn € 7,50 en dat lijkt voor Groningen veel, de expo met het  extreem lange slavernijverledenwandkleed kostte € 2,50, maar de prijs is het waard. 

De opening was afgelopen zaterdag, compleet met nootjes, kaas en muntjes voor een glaasje prik.  Drie gasten verzorgden de openingsspeeches, af en toe wat minder duidelijk vanwege de permanent erdoorheen klinkende muziek, maar uiteindelijk kwam het goed. De Noorderlichtdirecteur en een gastconservator gingen de politicus van dienst, Tjeerd van Dekken, K&C-gedeputeerde, (nog steeds) PvdA’er, voor. Van Dekken wist handig maar terecht de aandacht te vestigen op het LHBTQI-vraagstuk dat ook in de getoonde fotografie aan de orde komt en wijst op de noodzaak van door extreemrechts gemarginaliseerde en onder druk staande ontwikkeling als het gaat om verbinding en inclusie.

We zien, langs de panelen wandelend: natuur, laboratoriumopstellingen met een witte rat, klimaatactivisme, astronautenplaten, gefotografeerde collapsologie en mensen in soms complexe intermenselijke relaties. In diverse aparte ruimtes, zoals de sacristie maar ook in van lakens en doeken opgebouwde vierkante tenten zijn aparte films te zien of moeten we hier spreken van dia’s of achter elkaar gemonteerde fotosequenties?

De tentoonstelling is onderdeel van een estafettefestival met Assen, Leeuwarden en Sneek en van de gastconservator horen we dat er 800 inzendingen binnenkwamen na een ‘open call’ en dat er anderhalf jaar aan voorbereiding aan vooraf is gegaan. Als fotograferende bezoeker moet je altijd  oppassen voor het gevreesde Droste-effect: je maakt een foto van een foto waarop een fotograferende fotograaf is afgebeeld, een oneindig zich herhalend effect. Komt allen, gaat dat zien en laat je raken en inspireren. Nog tot half december.

Misschien ook interessant voor jou

Wilt u onze
vereniging
Steunen?

N

Een persoonlijke contributie bedraagt € 12,50 p/j.

N

Voor een huishouden van 2 of meer personen is deze slechts € 17,50 p/j.

N

U kunt zich aanmelden met uw NAAM, ADRES,POSTCODE en E-MAIL via hetakwartier@gmail.com o.v.v.”Lidmaatschap”
We nemen per omgaande contact met u op!