Vaartocht met de Emma

door | 22-06-2022 | Nieuws

Welke Groningse stadswijk biedt de mogelijkheid met een klassieke schuit een vaartochtje langs en door natuurgebieden te maken? Het A-Kwartier. De Emma, met kapiteins Hans en Rudolf en gids Marieke, ligt klaar voor elf personen. De route gaat naar het Hunzedal. Puur natuur! Marieke kan vertellen als Brugman. Dat Groningen groot is geworden door de Hunze bijvoorbeeld. Ondertussen wijst ze de witwangstern aan, de zwarte stern, de rietgors, de kleine karekiet en het Foxholstermeer in de verte. Ook in de verte grauwe ganzen. We hopen op de zeearend met een spanwijdte van 2.80 meter, ook wel de vliegende deur genoemd. We bevrijden enkele libellen die vast zitten in hoge grassen.

We leren over de verschillen tussen de boerenzwaluw, de foeragerende gierzwaluw en de huiszwaluw. We herkennen meerkoeten en een torenvalkje dat bevroren lijkt. Ginds zien we de Westerbroekster Madepolder. Marieke legt uit wat een vooroever is en uitgegraven meanders en retentiepolders die het water vast willen houden als zeearenden hun onzichtbaarheid voor de Emmagangers. We zien een gemaal dat speciaal lijkt te zijn aangelegd voor vogelaars. Dan door met kemphanen, een fuut, aalscholvers (die zich met meer dan enkel aal voeden, dat u het maar even weet), en de verzamelnaam rietvogels.

Ondertussen schijnt de zon en lijken protesterende boeren in Stroe verder weg dan ooit. We pauzeren op het terras bij De Waterjuffers annex een palingrokerij die paling- of bietensoep serveert en een lekker broodje. We beluisteren de oeverzwaluw en kijken naar de kolibrievlinder of onrust. Dan een ijsvogel, een rietzanger, visdiefje en blauwe reiger. Hé, kijk daar, een beverburcht! En daar het bosje waar de zeearenden met twee jongen nu hun domicilie hebben. Ssstt, een vrouwtje bruine kiekendief, zwanen, een witte reiger, zilverreigers, kwakende kikkers en zwarte ibissen.

Marieke legt uit wat een zomerpolder is en een uiterwaard. Een zeldzame kluut en een zwartkop. En nog de planten adderwortels, kikkerbeet, pijlkruid en het ontbreken van krabbescheer. Hans vertelt over de Emmamotor en het weinige onderhoud dat zij nodig heeft. Maar de zeearend, nee, die blijft even onzichtbaar vandaag. Misschien de volgende keer? En dit allemaal van 10.00 uur tot 17.30 uur. Vanuit het A-Kwartier natuurlijk. Meer info bij het Museum aan de A.

Misschien ook interessant voor jou

Wilt u onze
vereniging
Steunen?

N

Een persoonlijke contributie bedraagt € 12,50 p/j.

N

Voor een huishouden van 2 of meer personen is deze slechts € 17,50 p/j.

N

U kunt zich aanmelden met uw NAAM, ADRES,POSTCODE en E-MAIL via hetakwartier@gmail.com o.v.v.”Lidmaatschap”
We nemen per omgaande contact met u op!