Waarom richt je een buurtvereniging op?

door | 9-02-2009 | Nieuws

Initiatiefnemers. Op 14 mei 1985 stelden 7 mensen (Margriet van Rens, Gerard Eikeleboom, Marijke Wallage-Drees, Ger Euwals, Hans Imelman, Warmolt Brouwer, Sabina Muller) de statuten van buurtvereniging Het A-Kwartier vast.

Aanleiding. De hele winter van 1984 op 1985 hadden buurtbewoners onder voorlopig voorzitterschap van Marijke Wallage-Drees vergaderd over de problemen (straatprostitutie) en de mogelijkheden (meer woningen, sociale samenhang) van de buurt, Binnenstad West. Omdat er overal een binnenstad west is, zocht men een passendere naam. Op voorstel van Ger Euwals werd overgenomen: Het A-Kwartier, en wel een kwart van de binnenstad aan weerszijde van de A.

Acties. Eind mei werd een folder “Aan alle bewoners van de buurt Het A-Kwartier” verspreid die opriep om 19 juni naar Het Tehuis te komen voor de eerste grote vergadering. Deze folder viel blijkbaar in de smaak want ruim 100 mensen kwamen opdagen. Zij kregen het hoe en waarom van Het A-Kwartier te horen, het eerste actieprogramma (o.a. woningherstel, bomen en banken; bestrijding van de overlast van de straatprostitutie; gezelligheidsactiviteiten als buurt-28e, Sinterklaas, buurtborrels). Het verhaal met dia’s over de buurt van Warmolt Brouwer was een voltreffer.

Direct al meldden zich ongeveer 70 mensen als lid aan. De vereniging ging hard van start met vier commissies, o.a. buurtkrant en sociale activiteiten. Weldra groeide zij uit tot 150 leden en nu twintig jaar later, kent zij ruim 200 leden.

De verenigiing kreeg statuten en werd – met enige vertraging – erkend door de gemeente Groningen.

Het laatste lustrumboek van vereniging Het A-Kwartier ‘Geschiedenis binnen loopafstand’ – waarvan u hier o.a. de omslag ziet – is nog verkrijgbaar. Het is geschreven door buurtgenoot Warmolt Brouwer. In achttien hoofdstukken, verlucht met honderdzesendertig illustraties, vertelt hij de geschiedenis van onze buurt.

U vindt o.a. een schets van machtige plattelandskloosters en hun middeleeuwse dependances in onze stad. Hoe de Ommelander adel van Fivelingo, Hunsingo en het Westerkwartier hier stadshuizen onderhielden. De auteur licht het financiële fiasco voor Groningen van de West-Indische Compagnie toe. Tot de bouw van de sluizen bij Zoutkamp reikten eb en vloed nog tot in de stad; zout water bleek een ongekende moordenaar onder de bevolking. Of over de desastreuze metamorfose welke de stad in 1874 na de ontmanteling en sloop van vestingwerken en stadspoorten onderging. Het is maar een greep uit de inhoud.

Het boek kost € 8-, en is verkrijgbaar bij het buurtpand De Oude Drogisterij. 
De 3 eerdere uitgaven uit 1990, 1995 en uit 2000 zijn nog antiquarisch verkrijgbaar.

Buurtgenoot Pieter Bootsma schreef een herdenkingsboek voor het 75-jarige Scheepvaartmuseum. Het behandelt de geschiedenis van de Veenkoloniën en de vlucht welke daarmee de Groninger scheepvaart nam. Verder licht hij de historie van het Scheepvaartmuseum en de collectie toe. De uitgave ‘Op de golven van het tij’ van P.J.E. Bootsma telt 250 pagina’s en kost net geen 25 Euro.

Misschien ook interessant voor jou

Wilt u onze
vereniging
Steunen?

N

Een persoonlijke contributie bedraagt € 12,50 p/j.

N

Voor een huishouden van 2 of meer personen is deze slechts € 17,50 p/j.

N

U kunt zich aanmelden met uw NAAM, ADRES,POSTCODE en E-MAIL via hetakwartier@gmail.com o.v.v.”Lidmaatschap”
We nemen per omgaande contact met u op!