Doe mee met: Groningen geeft warmte!

door | 29-04-2022 | Nieuws

Het project ‘Groningen Geeft Warmte’ wil mensen die financieel in de knel komen door de gestegen energieprijzen steunen. TNO-onderzoek toont aan dat meer dan 1,5 miljoen mensen niet meer kunnen rondkomen. Hoge vaste lasten, slecht geïsoleerde huizen en duurdere
dagelijkse boodschappen drukken op hun schouders.

De door de overheid aangekondigde compensatie van de energiebelasting helpt, maar is niet voldoende.

Het project: ‘Groningen Geeft Warmte’ roept mensen die de compensatie van de energiebelasting niet (helemaal) nodig hebben op, het gecompenseerde bedrag helemaal of gedeeltelijk te schenken aan een lokaal kerkelijk/diaconaal fonds. Dit fonds werkt samen met de Voedselbank Stad Groningen.
De schenkingen worden omgezet in tegoedkaarten waarmee huishoudens die het nodig hebben een deel van hun dagelijkse boodschappen in supermarkten kunnen betalen. Zij ontvangen dus een belangrijke bijdrage in de al toegenomen kosten in levensonderhoud en kunnen vervolgens hopelijk hun energienota betalen.

Hoe is precies de aanpak? 
Zo’n 500 huishoudens maken op dit moment gebruik van de Voedselbank Stad Groningen. Als al deze mensen een tegoedkaart van € 100,- ontvangen, dan is er dus € 50.000 nodig. Om dat streefbedrag te behalen is er heel veel hulp nodig. De thermometer staat (op 22 april 2022) op € 7.800,-

Meedoen? 
Stort dan een bedrag op NL53 RABO 0329 4490 28 t.n.v. De Stadse Voedselbank o.v.v. ‘Warmte’.
Eind mei wordt het project afgerond. Meer informatie via groningengeeftwarmte@gorechtkerk.nl

Misschien ook interessant voor jou

Wilt u onze
vereniging
Steunen?

N

Een persoonlijke contributie bedraagt € 12,50 p/j.

N

Voor een huishouden van 2 of meer personen is deze slechts € 17,50 p/j.

N

U kunt zich aanmelden met uw NAAM, ADRES,POSTCODE en E-MAIL via hetakwartier@gmail.com o.v.v.”Lidmaatschap”
We nemen per omgaande contact met u op!