Algemene Ledenvergadering op 22 Januari – verslag

door | 24-01-2022 | Activiteiten

Belangrijkste punten uit de ALV van 22 januari 2022:

 1. Er is een nieuw bestuur benoemd, bestaande uit:
  Trinet Holtslag                     – Voorzitter
  Klaas van der Meulen         – Secretaris
  Giorgio Achterbosch           – Penningmeester
  Marieke Kremer                  – Leden/e-mailcontacten
  Evelien Alkema                   – Activiteiten
 2. Henk Cuperus is postuum benoemd tot erelid. Hij was voor de vereniging van grote betekenis.
 3. Fleur Woudstra heeft zich als bestuurlid teruggetrokken.
 4. De kascommissie is samengesteld. Op de ALV omstreeks maart/april 2022 zal een verantwoording  van het  financiële beleid over 2021 ter sprake komen.
 5. De oriënterende bespreking over het functioneren van het bestuur en het beter betrekken van de leden bij de buurtvereniging heeft plaatsgevonden.
 6. De communicatie tussen bestuur, leden en wijkbewoners zal verbeterd moeten worden door b.v. agenda’s, notulen, visies en discussiestukken al dan niet inzichtelijk te maken voor iedereen.
 7. De instelling van diverse werkgroepen vindt plaats. Bijvoorbeeld: parkeerbeleid, short & long-stay, bedrijfsvoering, administratie, archief, Raad van Advies, communicatie, denktank,termijnvisie. Hierbij wordt een beroep gedaan op de expertise van bestuur en wijkbewoners.
 8. Sluiting.

Misschien ook interessant voor jou

Wilt u onze
vereniging
Steunen?

N

Een persoonlijke contributie bedraagt € 12,50 p/j.

N

Voor een huishouden van 2 of meer personen is deze slechts € 17,50 p/j.

N

U kunt zich aanmelden met uw NAAM, ADRES,POSTCODE en E-MAIL via hetakwartier@gmail.com o.v.v.”Lidmaatschap”
We nemen per omgaande contact met u op!