Van Decor naar Inhoud (column)

Van Decor naar Inhoud (column)

In een artikel las ik over het verband tussen macht en de waanzinnige toename van zzp’ers in werksituaties van organisaties en bedrijven. ‘Het misbruik maken van machtsverschillen in werksituaties, waarbij de hiërarchische opbouw een belangrijke rol speelt dient...
Een Mooiere Wereld?

Een Mooiere Wereld?

Bij de verkiezingen in november komt vanzelfsprekend de vraag bij iedereen naar boven: ‘Wat gaat het worden in ons verdeeld en versplinterd landje? Voorlopig onzekerheid troef!?  De huidige politiek heeft zich in de afgelopen decennia stevig geworteld in alle...

Een stap(je) terug!?

In financieel-economische zin een stap(je) terug om de wereld weer leefbaar te maken!? Wellicht met als resultaat op sociaal-maatschappelijke vlak een forse stap vooruit. Natuurlijk de ‘rijken’ wat meer dan de ‘armen’. Op vele fronten speelt deze discussie: Denk aan...

Wanneer is het Genoeg?

Een recent artikel in de krant over het ikke-gedrag van de weggebruiker bij files gaf nog eens aan dat heel veel weggebruikers niet het geduld kunnen opbrengen om in de rij hun beurt af te wachten om verder te kunnen rijden. Velen denken het recht te hebben ongepast...