Een merkwaardige club (column)

door | 1-07-2024 | Columns, Nieuws

Onze buurt had vele bijzondere bewoners. Zo’n dertig jaar geleden woonde op Zuiderkuipen 18 de musicus Woutje de Koning, die overigens net als Herman Finkers begon als student psychologie aan de RuG. Tegenwoordig heeft de Koning domicilie  in het Waarhuis te Aduarderzijl, maar daarvoor was hij een beeldbepalende figuur in het Groningse en dan vooral in het A-kwartier. Hij had een onwaarschijnlijk grote kennissenkring, waaronder vele aantrekkelijke dames en hield zich voornamelijk met muziek in leven. Lessen, optredens, componeren en arrangeren. Zo componeerde hij onder de naam Opus 400, voor het 400-jarig bestaan van de provincie, 25 gemeente-liederen met voor elke Groninger gemeente een tekst van Driek van Wissen. 

In die tijd maakte de Groningse kunstenares Olga Wiese, de meesterschilder der subjectieve werkelijkheid, een serie portretten van Groningse beroemdheden. In april 1988, op een tentoonstelling van recent werk, hing een schitterend portret ‘De vlindervorst’ dat Wouter de Koning weergaf terwijl hij opdoemde uit een gigantische trekharmonica, omringd door vlinderachtigen, bij nader inzien eigenlijk een soort fladderende klavieren. 

Dit schilderij was er een in een serie portretten van in Groningen wereldberoemde figuren als Jean Pierre Rawie, de altijd dronken barpianist Kees Korenhof, het toen zeer bekende model Titia en dus ook Woutje de Koning. Drie ervan hingen -en hangen- in café de Wolthoorn en de algemene gedachte was dat dit stad-Gronings erfgoed was. Een aantal Stadjers voorkwam verkoop naar de Ommelanden en wist, via het nog niet bestaande, maar daar ter plekke uitgevonden crowdfunding, het schilderij voor Groningen te behouden. De twintig nieuwe eigenaars vormden op 1 mei de stichting Een eigen woning voor de Koning en daarmee was de Vlinderclub een feit.

Elk jaar wordt er een schouw gehouden, waarin de toestand van het schilderij met veel grappen en grollen besproken wordt en bovendien uitgebreid gedineerd, opgetreden en gezongen. Bij de oprichting van de stichting Een eigen woning voor de Koning werd notarieel bepaald dat het kunstwerk op den duur het eigendom zou worden van het Langstlevende Lid. Dat wil zeggen dat illustere leden als Bess Ongering, Driek van Wissen, Koos Huizenga, of Henriette Mulder geen kans meer maken. De dertien nog in leven zijnde leden trachten zo gezond mogelijk te leven opdat het fantastische schilderij hun neus niet voorbijgaat. We houden U op de hoogte.

Misschien ook interessant voor jou

Wilt u onze
vereniging
Steunen?

N

Een persoonlijke contributie bedraagt € 12,50 p/j.

N

Voor een huishouden van 2 of meer personen is deze slechts € 17,50 p/j.

N

U kunt zich aanmelden met uw NAAM, ADRES,POSTCODE en E-MAIL via hetakwartier@gmail.com o.v.v.”Lidmaatschap”
We nemen per omgaande contact met u op!