Een Mooiere Wereld?

door | 17-07-2023 | Columns

Bij de verkiezingen in november komt vanzelfsprekend de vraag bij iedereen naar boven: ‘Wat gaat het worden in ons verdeeld en versplinterd landje? Voorlopig onzekerheid troef!? 

De huidige politiek heeft zich in de afgelopen decennia stevig geworteld in alle haarvaten van onze maatschappij. Het daarbij behorende individualisme en eigenbelang treden meer en meer op de voorgrond. Het sociaal maatschappelijk belang is voor een groot deel verloren gegaan. ‘Ikke, ikke, ikke…….en iedereen kan stikken!’ werd veelal verbloemd door een hypocriete houding richting de ‘buitenwereld’. Eveneens werden tientallen politieke beloftes teniet gedaan door een simpel ‘sorry’. 

Ik veronderstel een weerslag ervan op de ooit zo florerende sociaal democratische politiek van onze stad. Het algemeen belang  voor de inwoners van de binnenstad is daardoor behoorlijk ondergesneeuwd na uitvoering van de  slogan ‘De Stad er is voor Iedereen!’. 

In de Binnenstad is het openbare gebied ingenomen door de horeca en de ‘middenstand’, waar voornamelijk jongeren, studenten, winkelende en recreatieve bezoekers hun versnaperingen nuttigen. Vaak zeer uitgelaten, met sterk veranderde normen en waarden en met toegenomen criminaliteit het festivalterrein tot leven roepend met geschreeuw en hun eigen streaming-music- boxen op zak. Op zonnige dagen wordt strijd geleverd om de vierkante meters openbare ruimtes met gestalde twee-,drie- en vierwielers van hun baasjes. Nog niet te spreken over de mislukte pogingen het autoverkeer en het transport terug te dringen. Zeer vaak ten koste van het welzijn en de leefbaarheid van de bewoners.  

Gaat de landelijke overheid na de komende verkiezingen haar eenzijdig gerichte beleid voor een steeds maar groeiende economie en werkgelegenheid fors bijsturen? Of gaat men met de huidige rechtsliberale koers aandacht schenken aan de leefbaarheid en ons welzijn?  Ook het toekomstige beleid van het linkse college van onze stad zal voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van dat rijksbeleid. 

Zal het begrip ‘leefbaarheid’ een definitie-wijziging ondergaan? In het geval van een verder gevoerd liberaal economisch beleid staat de toekomst van de  binnenstadsbewoner nog meer onder druk. Een veeg teken hiervoor is het besluit van een huidige grote vastgoedontwikkelaar om nu al Stad als woonplaats te verlaten. Gesuggereerd wordt dat U zelf bepaalt in het stemhokje of de transitie naar een leefbare binnenstad in de politiek gaat plaatsvinden. Het is de vraag of onze ‘democratie’ dit waar kan maken? 

Misschien ook interessant voor jou

Wilt u onze
vereniging
Steunen?

N

Een persoonlijke contributie bedraagt € 12,50 p/j.

N

Voor een huishouden van 2 of meer personen is deze slechts € 17,50 p/j.

N

U kunt zich aanmelden met uw NAAM, ADRES,POSTCODE en E-MAIL via hetakwartier@gmail.com o.v.v.”Lidmaatschap”
We nemen per omgaande contact met u op!