Een stap(je) terug!?

door | 2-01-2023 | Columns

In financieel-economische zin een stap(je) terug om de wereld weer leefbaar te maken!? Wellicht met als resultaat op sociaal-maatschappelijke vlak een forse stap vooruit. Natuurlijk de ‘rijken’ wat meer dan de ‘armen’. Op vele fronten speelt deze discussie:

Denk aan de fondsvorming voor de klimaatschade in de ontwikkelingslanden. Een besluit dat met moeite en pijn tot een resultaat kwam. Concrete bedragen ervoor konden niet worden genoemd. De stikstofdiscussie met de landbouwsector is nog steeds niet geslecht, terwijl er al miljarden voor in de regeringsbegroting zijn ‘gereserveerd’. In de regeringscoalitie is er nog geen duidelijkheid over de maatregelen in het nieuwe belastingstelsel. Ook is er lang gesteggeld om volgend jaar tot een aanvaardbaar prijsplafond te komen. En bij de aankondiging van de excuses voor de slavernij en de eventuele herstelbetaling woedt de discussie nog voort. En vallen er definitieve besluiten, wordt de Geit en Kool gespaard!

De Rolling Stones zongen ooit in 1969, samen met Het London Bach Choir, al ‘You Can’t Always Get What You Want’. Die periode van feesten, idealen en maatschappelijke veranderingen bleken uiteindelijk voor velen uit te lopen in een teleurstelling. Een teloorgang van het geloof in politieke veranderingen, het experimenteren met drugs en de vrije liefde. Swinging London burning down!!

Laten we niet in de val trappen van ons eigen optimisme, zoals dat in een couplet van dit rocknummer wordt gesuggereerd. Weersta de verleiding van het uitdagende, sexy en verleidelijke meisje op de hoek van de bar in Londen. De titel van deze Song is nooit echt serieus genomen.

Om te voorkomen dat onze huidige maatschappij vlamvat, uitbrandt en in verval raakt, zullen we weerstand moeten bieden aan de westerse ideologie van het neoliberale denken en handelen. Een ideologie die volledig ingebed is in onze globaliserende politiek-economisch structuur. Een structuur waarin niemand ingrijpt maar de ‘Markt’ haar werk moet doen. Pakken wat je pakken kan! Een ‘stroming’, die in een brand kan ontaarden. Ingrijpen om het tij te keren!? Allen zullen we naar verhouding een stap(je) terug moeten zetten. Welzijn zal vooral dan een steviger onderdeel gaan uitmaken van welvaart.

Het zal moeten!!

Misschien ook interessant voor jou

Wilt u onze
vereniging
Steunen?

N

Een persoonlijke contributie bedraagt € 12,50 p/j.

N

Voor een huishouden van 2 of meer personen is deze slechts € 17,50 p/j.

N

U kunt zich aanmelden met uw NAAM, ADRES,POSTCODE en E-MAIL via hetakwartier@gmail.com o.v.v.”Lidmaatschap”
We nemen per omgaande contact met u op!