Over oude & nieuwe bezems (column)

door | 28-03-2022 | Columns

Het A kwartier is het oudste gedeelte van de stad en dat is goed zichtbaar. Het is hier namelijk op straat een enorme rommel van blikjes, papier, plastic en andere ongerechtigheden, dat er al jarenlang lijkt te liggen. Nog oudere steden dan Groningen, ik noem maar eens Praag of Parijs, hebben dat karakter echter niet: daar is het in het algemeen keurig netjes aangeveegd. Leeftijd hangt dus niet noodzakelijk samen met rommel. De vraag is nu hoe het komt dat Groningen zo vies is.

Om dit te ontdekken kan het nuttig zijn eens op het A-kerkhof ZZ te gaan kijken. Daar staan, op elk uur van de dag, nogal wat voertuigen van de gemeentereiniging gestald omdat het daar gelegen kantoor van de marktmeester tevens een koffievoorziening heeft. Men kan de heren straatvegers, of eigenlijk moeten we ze ‘reuzenstofzuigerbedieners’ noemen, daar net niet zien zitten, maar wel ziet men ze in- en uit-lopen.  Het lijkt meestal dat er meer inlopen dan er uitkomen, maar dat zal wel gezichtsbedrog zijn. In elk geval brengen deze employés van de gemeente, de laatste gemeenteambtenaren die met de handen werken, een aanzienlijke tijd door in de vertrekken van de marktmeester. Ik neem aan dat ze daar, net als de overige gemeenteambtenaren over beleid vergaderen, veegbeleid, in dit geval.

Maar ook als men het grof vuil, dat in normale steden opgehaald wordt, zelf gaat wegbrengen in een verre buitenwijk, valt de grote hoeveelheid straatveegkarren op. Ook daar zal dus wel een koffievoorziening zijn. Tenslotte kan men op onverwachte en beschutte plekken vaak een stilstaand veegvoertuig aantreffen waarin twee gemeenteambtenaren in diep gesprek verwikkeld zijn en uit een thermosfles elkaar een bakje inschenken. De beleidsdiscussies nemen hier de vorm van het Bila aan, bekend uit de stadhuistaal.

Zijn er dan helemaal geen schone straten meer in Groningen? Jawel er is er een en er waren er twee. De huidige schone straat is ook in het A kwartier gelegen en heet Nieuwstad. Ga daar maar eens kijken: Onberispelijk schoon, terwijl er toch gajes genoeg komt. De andere straat was de Hoekstraat alsmede Vishoek, maar sinds daar de dames vervangen zijn door studenten is de belangstelling van overheidswege sterk gedaald. Ik vraag me steeds af hoe dat zou komen.

Misschien ook interessant voor jou

Wilt u onze
vereniging
Steunen?

N

Een persoonlijke contributie bedraagt € 12,50 p/j.

N

Voor een huishouden van 2 of meer personen is deze slechts € 17,50 p/j.

N

U kunt zich aanmelden met uw NAAM, ADRES,POSTCODE en E-MAIL via hetakwartier@gmail.com o.v.v.”Lidmaatschap”
We nemen per omgaande contact met u op!