Van Decor naar Inhoud (column)

door | 25-09-2023 | Columns

In een artikel las ik over het verband tussen macht en de waanzinnige toename van zzp’ers in werksituaties van organisaties en bedrijven. ‘Het misbruik maken van machtsverschillen in werksituaties, waarbij de hiërarchische opbouw een belangrijke rol speelt dient fors teruggedraaid te worden’.  Een uitspraak van een vertegenwoordiger vanuit een regulier overleg tussen werkgevers en -nemers om de productie en de kwaliteit van de ‘diensten’ fors te laten toenemen. 

Herinneringen uit de 60’er jaren over de vele initiatieven tot Coöperatieve ondernemingen schoten door mijn hoofd: deze ‘beweging’ ontstond niet alleen uit de wens verdiensten in de betreffende organisaties eerlijker te verdelen, maar ook om de verantwoordelijkheid voor de realisatie van de ‘producten’ hoofdelijk te verdelen en dienstbaar te zijn aan onze samenleving. 

In de periode van de economische globalisering en liberalisering zijn vele coöperaties de nek omgedraaid en veranderd in NV’s en Holdings met hun vele BV’s, die de economie beheersen. 

De uitspraak van BBB-leider mevr. Van der Plas dat ‘de overheid moet stoppen een groot bedrijf te zijn waar alles draait om geld en efficiency’ bevestigde mijn gedachte, dat de polarisatie in de politiek inderdaad de drijfveer is geweest om macht kunnen uitoefenen. Politieke inhoud veranderde in machtsdenken. Het ‘decor’ was belangrijker dan de ‘inhoud’. Wellicht zorgde deze verandering de afgelopen jaren voor jarenlange regeringen met VVD-coalities. 

In de samenleving zag je bijpassend gedrag horend bij het ‘decorum’. Over de ‘inhoud’ werd niet meer ‘op straat’ gediscussieerd. Opvallend dat na de val van het laatste kabinet Rutte, ook in alle geledingen van ons land het inhoudelijk gesprek weer plaats vindt. Alle politieke partijen spreken duidelijk hun prioriteiten uit. Opvallend hierbij is dat er plotseling vele opzienbarende rapporten over misstanden verschijnen in vele ministeries. Ook hier is blijkbaar de wens, evenals bij de vroegere coöperaties, naar gelijkheid, rechtvaardigheid, welzijn en dienstbaarheid, zeer groot. Wellicht leidt deze verandering weer tot een toename van Coöperatieve ondernemingen. 

Deze veranderingen in de ethische normen en waarden van politiek bedrijven, zullen ook in onze stad tot Inhoudelijke communicatie met niet alleen het bedrijfsleven maar met alle burgers over het beheer en de toekomst van Stad leiden. Ook onze Lokale Politiek zal er baat bij hebben. 

Misschien ook interessant voor jou

Wilt u onze
vereniging
Steunen?

N

Een persoonlijke contributie bedraagt € 12,50 p/j.

N

Voor een huishouden van 2 of meer personen is deze slechts € 17,50 p/j.

N

U kunt zich aanmelden met uw NAAM, ADRES,POSTCODE en E-MAIL via hetakwartier@gmail.com o.v.v.”Lidmaatschap”
We nemen per omgaande contact met u op!