Voorbij het decorum (column)

door | 3-06-2024 | Columns, Nieuws

De NRC kopte een dag na het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe coalitie het volgende: ‘Harder op asiel verder geen grote breuklijn’. In het kamerdebat bleek er wel degelijk sprake van grote tegenstellingen. Echter nog steeds gebaseerd op en aangescherpt door de steeds meer polariserende politieke discussies. Een discussietechniek hoofdzakelijk gehanteerd om jezelf inhoudelijk niet bloot te geven, maar alleen om de ‘tegenstander’ te elimineren ten behoeve van het eigen belang. Dit werd direct weer duidelijk door een confrontatie tussen een lid en de voorzitter van de 2de Kamer over de politieke duiding van de PVV als extreem rechts, fascistisch of gewoon rechts.  

Blijkbaar kennen ook de politici inmiddels de inhoudelijke uitgangspunten of drijfveren van waaruit politieke partijen opereren niet meer. De bekende zuilenstructuur en de inmiddels ook bekende duidingen voor linkse en rechtse politiek geven de huidige werkelijkheid niet meer aan. De heer Remkes gaf daar voor de VVD ‘fijntjes’ blijk van door zich af te vragen wat de kernwaarden in de komende decennia moeten betekenen. 

Die ideologische duidelijkheid is ook bij de vele andere partijen nog niet (her-)benoemd. Ook daar zullen waarden als sociaal welzijn, de zorg voor de medemens en de aarde, vrijheid en verdraagzaamheid en niet alleen het economische model, opnieuw ingevuld moeten worden. 

In het algemeen is het zeer noodzakelijk om opnieuw onze culturele normen en waarden te formuleren, doordat o.a. de globalisering en een forse wijziging in de samenstelling van onze bevolking heeft plaatsgevonden. Voor de laatste verkiezingen kreeg men het voor elkaar de aandacht te richten op één item: emigratie.  

Niet voor niets dat de algemene gedachte nu heerst dat op korte termijn er nieuwe verkiezingen moeten worden uitgeschreven. Niet alleen de belangenpartijen, doch zeker de gewone burger moet bij de eerstvolgende verkiezingen in de verkiezingsdebatten over de inhoudelijke ideologieën en visies door de politieke partijprogramma’s worden geïnformeerd. Deze wijze van politiek bedrijven zal het geschonden vertrouwen in de politiek terugbrengen. 

Een betere burgerparticipatie op de vele thema’s die spelen is noodzakelijk. Uiteindelijk zullen die ideologieën en visies ook op provinciaal-, regionaal- en lokaal nivo tot stand gebracht moeten worden. Hier in Groningen kan op een dergelijke inhoudelijke wijze begonnen worden met Nij Begun als met een nieuwe Stads- en Binnenstad Visie voor Groningen. 

Misschien ook interessant voor jou

Wilt u onze
vereniging
Steunen?

N

Een persoonlijke contributie bedraagt € 12,50 p/j.

N

Voor een huishouden van 2 of meer personen is deze slechts € 17,50 p/j.

N

U kunt zich aanmelden met uw NAAM, ADRES,POSTCODE en E-MAIL via hetakwartier@gmail.com o.v.v.”Lidmaatschap”
We nemen per omgaande contact met u op!