Wanneer is het Genoeg?

door | 10-10-2022 | Columns

Een recent artikel in de krant over het ikke-gedrag van de weggebruiker bij files gaf nog eens aan dat heel veel weggebruikers niet het geduld kunnen opbrengen om in de rij hun beurt af te wachten om verder te kunnen rijden. Velen denken het recht te hebben ongepast gedrag te vertonen om niet ‘achtergesteld’ te worden. Niemand ziet erop toe te corrigeren. Het vertrouwen in de medemens is zo ongeveer tot nul gedaald.

Dit begint te lijken op het gedrag van ‘Rupsje nooit Genoeg’ waarbij nieuwe normen en spelregels worden geëist, maar dan vooral voor anderen. En bij een gesignaleerde overtreding wordt als excuus gebruikt dat het natuurlijk nooit zo bedoeld is geweest.

Deze tendens is al vele jaren zichtbaar. Niet alleen op de autowegen. In de afgelopen crises ervaren we dit gedrag in meer situaties. De morele verantwoording is zoek!  Niet alleen op de weg maar in onze hele samenleving, de politiek, bij bedrijven en in organisaties wordt list en bedrog toegepast om je ‘gewin’ te verkrijgen. 

De banken lieten ons betalen voor hun digitaliseringsproces. Nu betalen we vaste maandelijkse kosten en extra vergoedingen voor de bankautomaten. Het beheer en plaatsing van die automaten is uitbesteed. De klanten betalen nu ook per handeling kosten aan de beheerder.

De vrachtschepen op onze waterwegen worden steeds groter en zwaarder om de vervoersefficiëntie te verhogen. Nu gesignaleerd wordt dat de klimaatcrisis ook extreme wateroverlast of droogte veroorzaakt waardoor er extreme waterstanden voorkomen, horen we de watertransporteurs klagen en de overheid vragen om compensatie.

De steden vinden dat hun binnenstad autovrij moet zijn. Dit is plezierig en gezonder voor de bezoekers en de inwoners van de stad. Velen hebben hier om allerlei reden bezwaar tegen. Her en der worden camera’s opgehangen om overtreders te bekeuren. Toch is het vaak zeer druk met auto’s in het centrum. Vele vergunningen voor het rijden in het centrum worden door diezelfde gemeente uitgegeven aan gehandicapten, inwoners, winkeliers, transport- post- en bezorgbedrijven.

Het zal mooi zijn als we het allemaal wat minder maar ook eerlijker, gelijker en socialer krijgen. Het is daarbij te hopen dat het besef bij het ‘Rupsje’ ook zal leiden dat het ‘Genoeg’ is, met gelijke spelregels voor iedereen. Bij ‘vals’ spel is handhaving aan de orde. De sancties zijn eenduidig! 

Misschien ook interessant voor jou

Wilt u onze
vereniging
Steunen?

N

Een persoonlijke contributie bedraagt € 12,50 p/j.

N

Voor een huishouden van 2 of meer personen is deze slechts € 17,50 p/j.

N

U kunt zich aanmelden met uw NAAM, ADRES,POSTCODE en E-MAIL via hetakwartier@gmail.com o.v.v.”Lidmaatschap”
We nemen per omgaande contact met u op!